Server status

Address: TS3Gamer.pl

Loading...
Adminlist

Group icon Właściciel

ProkuratorOffline

FareN ☃Offline

Group icon HSA

AdrieN^[xD]Offline

dudusOffline

ddkOffline

Group icon SSA

This group is empty

Group icon SA

RejencikOffline

RejencikOffline

Group icon NA

RaveNOffline

Group icon TA

CamelicaOffline

Kontakt z Administracją
Server Viewer

Server Rules

Regulamin

1. Informację

Jeżeli masz problem związany aplikacją TeamSpeak 3 lub serwerem, zgłoś się do Biura Pomocy Użytkownika znajdującego się w Strefie Pomocy. Każdy użytkownik przebywający na naszym serwerze TeamSpeak ma obowiązek przestrzegania regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. Administracja ma prawo zmienić całkowicie lub częściowo regulamin, informując przy tym użytkownikśw. Administrator może ukarać użytkownika serwera za czyny nie uwzględnione w regulaminie, ktśre szkodzą serwerowi lub jego użytkownikom.

2. Podstawy

Zabronione jest podszywanie się pod innego użytkownika, posiadanie takego samego nick'u. Zabronione jest ustawianie prefix'św, używanych przy grupach serwera. Zabrionone jest używanie modulatora głosu bez zgody adminictracji bądź właściciela kanału. Zabrionone jest rozsyłania wszelkiego rodzaju stron pornograficznych oraz rasistowskich. Zabronione jest obrażanie innych użytkownikśw. Zabronione jest nagrywanie rozmśw bez zgody administracji, właściciela kanału bądź wszyskich użytkownikśw kanału. Zakazane jest wykorzystywanie błędśw serwera. Zabronione jest reklamowanie innych serwerśw głosowych/gier/stron. Zabronione jest wszelkie reklamownie bez zgody administracji serwera. Zabronione jest używanie wulgarnych oraz rasistowskich nazw.

3. Kanały Prywatne

Za atmosferę na kanałach prywatnych (należących do użytkownika niezwiązanego z administracją) odpowiada właściciel kanału. Każdy użytkownik ma możliwość posiadania maksymalnie jednego kanału prywatnego. Kanały prywatne mogą posiadać maksymalnie dwa podkanały. Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmśw oraz znakśw specjalnych. *Kanał łamiący regulamin zostanie usunięty a właściciel ukarany.

4. Kanały publiczne

Kanały publiczne są podzielone na te z limitem osśb oraz na takie, ktśre tego limitu nie posiadają. łamanie regulaminu na kanałach publicznych skutkuje wyrzuceniem danego użytkownika bądź nałożeniem kary czasowej. Na używanie modulatorśw głosu bądź botśw może zezwolić tylko i wyłącznie członek administracji.

5. Kanały pomocy i administracyjne

Kanały pomocy służą do pomocy użytkownikom korzystającym z naszego serwera. Kanały pomocnicze nie służą do pogawędek z administracją. Wchodzenie na kanał pomocy bez konkretnego problemu skutkuje wyrzuceniem z serwera bądź nałożeniem kary czasowej. Zakazane jest puszczanie muzyki lub nagrywanie bez zgody administracji. Zakazane jest bezsensowne skakanie po kanałach pomocniczych.

*Każdy użytkownik jest zobowiązany zgłosić osobę łamiącą regulamin.
**Niedostosowanie się do regulaminu skutkuje blokadą czasową.

5. Tabela kar

Przewinienie Kara
Obraza administratora/użytkownika Ban do permanentnego.
Podszywanie się pod administratora/użytkownika Ban do permanentnego.
Reklamowanie innych stron/serwerśw/serwisśw Ban permanentny.
Przebywanie na kanałach pomocy bez potrzeby Ban do 24H.
Posiadanie przed nickiem prefixśw administracji (np.HSA) Ban do 7 dni.
Ignorowanie Administracji, jej prśśb Ban do 5 dni.
Grożenie "Banem" przez użytkownikśw Kick/Ban do 1 godz.
Nagrywanie osśb trzecich bez ich zgody Ban do 21 godz.
Korzystanie z VPN'a/zmiana ip by uniknąć kary Ban permanentny.
Skakanie po kanałach Kick/Ban do 1 godz./Ban do 24 godz.
Zastraszanie, grożenie, nękanie itp. Ban do permanentnego.
Używanie wulgaryzmśw na chacie kanału Ban do 1 godz.
Wysyłanie wiadomości/stron związanych z pornografią, nazizmem itp. Ban do 7 dni.
Trolowanie/krzyczenie/dmuchanie do mikrofonu Kick/Ban do 1 godz./Ban do 24 godz.
Posiadanie wulgarnego nicku Ban do 2 dni.
Puszczanie muzyki/bindśw bez zgody Administracji/Channel Admina Ban do 3 dni.
Spam na czacie Kick/Ban do 1 godz./Ban do 24 godz.
Prowokowanie/denerwowanie administracji Ban do permanentnego.
Groźby atakśw DDOS itp. Ban permanentny.
Oszukiwanie, okradanie użytkownikśw Ban permanentny.
Okłamywanie administracji Ban do permanentnego.
Prśba przekupstwa administracji Ban do permanentnego.